آخرین اخبار مدارس


24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

24 مهردبستان دخترانه سما ایوانکی

24 مهردبستان دخترانه سما ایوانکی

23 مهردبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

سفرنامه بنجامین

بنجامین

سفرنامه

دبستان پسرانه سما ایوانکی

زندگینامه مشهورترین شاعران ایران

قنبر شکری پینوندی

زندگینامه شاعران ایر

دبستان پسرانه سما ایوانکی

بچه های کنجکاو مصرباستان

فیلیپ استیل

پرسش ها و پاسخ ها

دبستان دخترانه سما

قصه هاي كليله و دمنه

فرحناز اميري

داستان هاي آموزنده

دبستان دخترانه سما

قصه هاي شاهنامه

آتوسا صالحي

داستان هاي آموزنده

دبستان پسرانه سما ایوانکی

اطلس جغرافی جهان

بلیندا وبر

جغرافیای جهان-اطلسها

دبستان دخترانه سما

آموزش الفبا

علي اكبر حسن زاده

آموزش الفبا

دبستان دخترانه سما

آخرين سفر،اولين امام

علي اكبر حسن زاده

غديرخم،داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

یکسال در میان ایرانیان

پروفسور ادوارد براون

ایران

دبستان دخترانه سما

مهارت هايي براي زندگي

فهيمه فتحعلي لواساني

آموزش ابتدايي ايران

دبستان پسرانه سما ایوانکی

قهرمانان کوچک کشور

محمدحسین قاسمی

خواندنی از دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما ایوانکی

سخت تر از فولاد

محمد مهدی عبداله زاده

خاطراتی از شهیدان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

عارفه قاسمي-ملينا رضازاده

اهميت تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رضا ایوانکی و امیر علی عرب سرهنگی

زندگی نامه حافظ

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

سامین کاذمی-امین انصاری

زندگینامه حافظ

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رهبانی

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رض رمضی

بیوگرافی شهید چمران

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

لعيا لطفي كلهر

1391/07/26

دبستان دخترانه سما

آنيتا غيبي

1389/07/30

دبستان دخترانه سما

زهرا رضائي منش

1388/07/24

دبستان پسرانه سما ایوانکی

شاهين نجار

1387/07/25

دبستان پسرانه سما ایوانکی

اميرعلي ملكي

1385/07/25

دبستان دخترانه سما

هانيه قربان زاده قورت تپه

1387/07/24

دبستان پسرانه سما ایوانکی

سام مشيري

1386/07/24

دبستان پسرانه سما ایوانکی

پارسا سعيدي

1388/07/23

دبستان پسرانه سما ایوانکی

سپهر مشيري

1386/07/24

دبستان دخترانه سما

آلا پازوكي

1390/07/28