آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان پسرانه سما ایوانکی

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما

27 آباندبستان پسرانه سما ایوانکی

27 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما ایوانکی

سخت تر از فولاد

محمد مهدی عبداله زاده

خاطراتی از شهیدان

دبستان پسرانه سما

شیر و خرگوش دم سیاه

مژگان شیخی

قصه های کلیله و دمنه

دبستان دخترانه سما

کرامات چهارده معصوم

علیرضا نیشابوری محمدی

کرامات و فضائل ائمه

دبستان دخترانه سما

آموزش الفبا

علي اكبر حسن زاده

آموزش الفبا

دبستان دخترانه سما

آشنايي باسبزي ها

فريبا درجزي

آشنايي باانواع سبزي

دبستان دخترانه سما

آخرين سفر،اولين امام

علي اكبر حسن زاده

غديرخم،داستان

دبستان دخترانه سما

آشنايي باسبزي ها

فريبا درجزي

آشنايي باانواع سبزي

دبستان دخترانه سما ایوانکی

سخت تر از فولاد

محمد مهدی عبداله زاده

خاطراتی از شهیدان

دبستان دخترانه سما

حضرت موسی(ع)

سپیده خلیلی

آفتاب نبوت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

یاشار رنجبری

مسابقه: مداحی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

تينا قاسمي پور- حديث فراهاني

آداب زيارت

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

مهدی عرب سرهنگی

بیماری های واگیردار و راههای پیشگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

حسین قرآئی

تحقیق در رابطه با نماز و فواید خواندن آن

دبستان دخترانه سما

نسترن اسدي- ستايش آقائي

كرامات حضرت رقيه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهرسا قندالي

1389/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

مهدي غلامي

1382/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

احمد كتميري

1381/09/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

امير عرب سرهنگي

1379/09/07

دبستان پسرانه سما ایوانکی

اميرحسام نورمحمدي

1385/09/01

دبستان دخترانه سما

سلاله نوده ء

1389/09/07

دبستان دخترانه سما ایوانکی

ريحانه رحماني

1385/09/07

دبستان دخترانه سما ایوانکی

هانيه اشتري

1387/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

حسين عرب

1381/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمدحسين منصوري زاده

1383/09/02

دبستان دخترانه سما ایوانکی

حنانه علي مراديان

1386/09/04

دبستان دخترانه سما

هستي سادات طباطبائي نسب

1389/09/04

دبستان پسرانه سما ایوانکی

محمد بذرافشان

1385/09/04

دبستان پسرانه سما

رهام قباخلو

1385/09/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

ابوالفضل تاجيك

1379/09/02

دبستان دخترانه سما ایوانکی

زهرا شوري

1383/09/08