آخرین اخبار مدارس


24 مهردبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

24 مهردبستان دخترانه سما ایوانکی

24 مهردبستان دخترانه سما ایوانکی

23 مهردبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

یکسال در میان ایرانیان

پروفسور ادوارد براون

ایران

دبستان پسرانه سما ایوانکی

بچه های کنجکاو مصرباستان

فیلیپ استیل

پرسش ها و پاسخ ها

دبیرستان دوره دوم پسرانه ایوانکی

برآمدن رضا خان

cyrus ghani

تاریخی

دبستان دخترانه سما

قصه هاي شاهنامه

آتوسا صالحي

داستان هاي آموزنده

دبستان دخترانه سما

قصه هاي كليله و دمنه

فرحناز اميري

داستان هاي آموزنده

دبستان دخترانه سما ایوانکی

سخت تر از فولاد

محمد مهدی عبداله زاده

خاطراتی از شهیدان

دبستان پسرانه سما ایوانکی

قهرمانان کوچک کشور

محمدحسین قاسمی

خواندنی از دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

مهارت هايي براي زندگي

فهيمه فتحعلي لواساني

آموزش ابتدايي ايران

دبستان دخترانه سما

آموزش الفبا

علي اكبر حسن زاده

آموزش الفبا

دبستان دخترانه سما

کرامات چهارده معصوم

علیرضا نیشابوری محمدی

کرامات و فضائل ائمه

دبستان دخترانه سما

آخرين سفر،اولين امام

علي اكبر حسن زاده

غديرخم،داستان

دبستان پسرانه سما ایوانکی

زندگینامه مشهورترین شاعران ایران

قنبر شکری پینوندی

زندگینامه شاعران ایر

آخرین افتخارات مدارس



تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان دخترانه سما

عارفه قاسمي-ملينا رضازاده

اهميت تربيت بدني و ورزش در مدارس ابتدايي

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رض رمضی

بیوگرافی شهید چمران

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رضا ایوانکی و امیر علی عرب سرهنگی

زندگی نامه حافظ

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبستان پسرانه سما ایوانکی

سامین کاذمی-امین انصاری

زندگینامه حافظ

دبستان پسرانه سما ایوانکی

امیرمحمد زراعتکار

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

دبیرستان دوره اول پسرانه ایوانکی

محمد رهبانی

شرح مختصری از زندگینامه مولوی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما ایوانکی

سام مشيري

1386/07/24

دبستان دخترانه سما

زهرا رضائي منش

1388/07/24

دبستان دخترانه سما

هانيه قربان زاده قورت تپه

1387/07/24

دبستان دخترانه سما

آلا پازوكي

1390/07/28

دبستان پسرانه سما ایوانکی

پارسا سعيدي

1388/07/23

دبستان پسرانه سما ایوانکی

شاهين نجار

1387/07/25

دبستان دخترانه سما

آنيتا غيبي

1389/07/30

دبستان پسرانه سما ایوانکی

اميرعلي ملكي

1385/07/25

دبستان دخترانه سما

لعيا لطفي كلهر

1391/07/26

دبستان پسرانه سما ایوانکی

سپهر مشيري

1386/07/24